usługi

Us??ugi

tekst pod tytu??em us??ugi

W ramach swoich us??ug nasza firma oferuje projektowanie, budow?, modernizacje i remonty instalacji przemys??owych...

więcej
produkty

Produkty

Oferujemy m.in. nast?puj?ce produkty i urz?dzenia: zbiorniki bezci??nieniowe, podesty, pomosty, kraty pomostowe...

więcej
realizacje

Realizacje

więcej
o nas

O nas

Nasz? g??ówn? dzia??alno??ci? jest kompleksowy monta?? linii technologicznych, wykonywanie instalacji procesowych oraz przemys??owych. Wykonujemy zbiorniki bezci??nieniowe, urz?dzenia i elementy do produkcji spo??ywczej. ??wiadczymy us??ugi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych i automatyki przemys??owej...

więcej
kontakt

Kontakt

P. U. W. DOMINAS

 

Ul. Wapienna 3b

43-140 Lędziny

tel.. +48 605 429 264, +48 605 453 331,

 +48 603 635 716

e-mail: biuro@dominas.pl

więcej