Us??ugi

PRZEDSI─?BIORSTWO US?üUGOWO- WIELOBRAN??OWE DOMINAS w ramach swoich us??ug oferuje projektowanie, budow─?, modernizacje i remonty instalacji przemys??owych:

 • monta?? i spawanie instalacji rurowych ze stali kwasoodpornych

 • monta?? i spawanie konstrukcji ze stali nierdzewnych

 • wykonywanie zbiorników bezci??nieniowych ze stali austenitycznych i w─?glowych

 • prefabrykacja i monta?? stalowych estakad i konstrukcji wsporczych

 • monta?? instalacji i urz─?dze?? do transportu pneumatycznego

 • monta?? i spawanie ruroci─?gów parowych, kondensatu wraz z rozdzielaczami

 • monta?? stacji uzdatniania wody

 • monta?? pomp, zbiorników, urz─?dze??,

 • monta?? linii do transportu produktu

 • modernizacja i naprawa zbiorników

 • laserowe wycinanie elementów

 • us??ugi obróbki skrawaniem,

 • projektowe w zakresie instalacji rurowych

 • projektowanie i realizacja automatyki przemys??owej

 • realizacj─? instalacji elektrycznych